Thứ Ba, 19/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

  • Gần 7.700 cuộc tấn công vào website Việt Nam trong ba tháng đầu năm

    Trong 3 tháng qua, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ghi nhận gần 7.700 sự cố tấn công vào các website tại Việt Nam, gồm 2.848 trang bị tấn công Deface (thay đổi giao diện), 3.783 trang bị cài Malware (mã độc) và 1.050 website bị đặt Phishing (lừa đảo).

1

TẠP CHÍ IN