Thứ Sáu, 26/2/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn

đuối nước

  • Tập huấn nâng cao kỹ năng về an toàn trong môi trường nước cho trẻ em

    Tạp chí CSND - Từ ngày 12 - 14/8/2019, Bộ Lao động thương binh và xã hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức Bloomberg Philanthropies, Global Health Advocacy Incubator tổ chức lớp “Tập huấn cho giảng viên về dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em dành cho cán bộ cấp tỉnh, huyện” đến từ 08 địa phương: Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Sóc Trăng.

  • Những chiến sĩ Cảnh sát nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

    Tạp chí CSND - Là lực lượng trọng yếu của Đảng, Nhà nước, nhân dân, suốt hơn 70 năm qua, những chiến sĩ Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã luôn phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, không chỉ lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự mà còn thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; đẩy mạnh các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân, thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Những việc gì có lợi cho nhân dân thì phải hết sức làm, những việc gì có hại cho nhân dân thì phải hết sức tránh”.

1

TẠP CHÍ IN