Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục - đào tạo trong CAND năm học 2015 – 2016

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo hội nghị; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 đơn vị nhà trường CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác GD-ĐT trong CAND năm học 2014-2015. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thành tích, kết quả, bài học kinh nghiệm, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân trong công tác GD-ĐT thời gian qua; phương hướng đổi mới căn bản, toàn diện công tác GD-ĐT trong CAND thời gian tới…

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 9 đơn vị nhà trường CAND.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh, công tác GD-ĐT trong CAND đã có bước phát triển mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, từng bước hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân. Không chỉ đáp ứng yêu cầu của lực lượng Công an mà còn mở rộng GD-ĐT nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị cơ sở thuộc học viện, trường CAND.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được mở rộng, gồm: các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường văn hóa và các trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Theo Thứ trưởng Bùi Quang Bền, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy tiếp tục được đổi mới theo hướng nâng cao tính chủ động và năng lực tự học, tự nghiên cứu của học viên, bảo đảm tính khoa học và phù hợp với yêu cầu thực tiễn; cơ cấu hệ thống ngành, nghề đào tạo, bồi dưỡng được hoàn thiện và mở rộng theo hướng đa dạng hóa.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền yêu cầu, trong thời gian tới, công tác GD-ĐT trong CAND phải quán triệt nghiêm túc đường lối, quan điểm và định hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an TW và Bộ Công an; lấy nhiệm vụ chính trị của Ngành trong từng giai đoạn cách mạng và tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm tiêu chí xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, chương trình, quy mô, hệ thống, loại hình và cách thức tổ chức GD-ĐT.

GD-ĐT phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, hình thành và phát triển hệ thống lý luận nghiệp vụ CAND.

Chăm lo giáo dục, rèn luyện học viên CAND theo 6 điều Bác Hồ dạy. Tăng cường kỷ cương, chấn chỉnh kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường giáo dục lành mạnh trong các học viện, trường CAND.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Đại học CSND; Trường Cao đẳng CSND II và Trường Trung cấp CSGT; trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 9 đơn vị nhà trường CAND có thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015; Trung tướng Trần Bá Thiều trao 35 Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị cơ sở thuộc các học viện, trường CAND năm học 2014-2015…

Theo: CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác