Thứ Tư, 1/12/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Chuyển biến tích cực về nhận thức hành động

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao Cờ thi đua của Đảng ủy Công an Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, việc tổng kết Chương trình hành động số 25 và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010-2015 đối với CAND có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. 

Sau 2 năm tổ chức thực hiện chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, yêu cầu cấp bách trước mắt và lâu dài; thấy rõ và sâu sắc hơn những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân để khắc phục, sửa chữa; chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, ngăn chặn sự tha hóa về phẩm chất đạo đức, lối sống; tích lũy kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị, tạo sự đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc cương lĩnh, điều lệ của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đạt được những kết quả tích cực, nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong các đơn vị… 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh một số công tác trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới như: tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; xây dựng chương trình hành động toàn khóa và chương trình hành động cho năm 2016; chú trọng vấn đề bố trí sử dụng biên chế và bố trí lực lượng có hiệu quả, theo hướng tăng cường cho công an cấp huyện, cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu; rà soát lại đội ngũ cán bộ, đặc biệt quan tâm phát huy đội ngũ trí thức trong CAND; bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp Đảng bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, trung thành, giỏi về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, gương mẫu về phẩm chất đạo đức…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010 - 2015; tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phục vụ và tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020...

 

Nguồn: anninhthudo.vn

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác