Thứ Bảy, 22/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Nghiệm thu giáo trình “Tổ chức hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội”
Toàn cảnh buổi nghiệm thu giáo trình

Trước tình hình đó, Học viện Cảnh sát nhân dân đã phối hợp với Đại học Cảnh sát nhân dân biên soạn giáo trình “Tổ chức hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội” do Đại tá, PGS.TS Trần Hải Âu - Trưởng Khoa Luật, Học viện CSND và Trung tá, TS Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng Khoa Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Đại học CSND đồng chủ biên. Giáo trình được xây dựng trên cơ sở chương trình khung đào tạo chuyên ngành Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; các quy định pháp luật của Nhà nước, Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức, lực lượng Công an các cấp nhằm trang bị cho học viên chuyên ngành quản lý hành chính về trật tự xã hội những kiến thức cơ bản về đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, lề lối làm việc, phân công, phân cấp, mối quan hệ phối hợp, chế độ chính sách và hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và các lực lượng Đăng ký, quản lý cư trú và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cảnh sát trật tự; Cảnh sát phản ứng nhanh; Cảnh sát khu vực; Công an xây dựng phong trào và phụ trách về ANTT…Thành viên hội đồng nhận xét, đánh giá nghiệm thu giáo trình

Giáo trình được biên soạn trên tinh thần kế thừa, phát huy những điểm mạnh của các nghiên cứu đi trước; đồng thời tiếp cận những tri thức khoa học có liên quan, các quy trình mới mới về hoạt động nghiệp vụ của các lực lượng Công an nhân dân. Nội dung được chia thành 6 chương, bao gồm:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chương 2: Tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư

Chương 3: Tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh

Chương 4: Tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát trật tự

Chương 5: Tổ chức, hoạt động của lực lượng Cảnh sát khu vực

Chương 6:
Tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách về an ninh trật tự

Với cách trình bày khoa học, dễ hiểu, hệ thống thuật ngữ chuyên ngành có độ chính xác cao…, đây là tài liệu quan trọng, giúp giảng viên, học viên và cán bộ thực tiễn trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập của lực lượng Công an nhân dân./.

Hải Anh - Tạp chí CSND - T32

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác