Thứ Tư, 20/10/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội thảo tham gia ý kiến các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ Biên tập xây dựng các văn bản Hội nghị...

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, đúng trọng tâm, trọng điểm vào dự thảo 03 văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, gồm: Báo cáo tổng kết công tác Công an năm 2017; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2018; Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2018...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội thảo.
Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, năm 2017, lực lượng CAND đã chủ động, đổi mới, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện tốt chức năng tham mưu, nắm bắt, phân tích, dự báo sát tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, phối hợp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước...
Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, Tổ Biên tập xây dựng văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu; nghiên cứu, đánh giá chung và cụ thể tình hình nổi lên theo từng lĩnh vực. 
Bên cạnh đó, cần đánh giá, dự báo tình hình an ninh, trật tự; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác Công an; khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2018… Qua đó, hoàn thiện sớm các văn bản phục vụ Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 sắp tới.
Minh Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi