Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Tổng kết công tác khoa học nghiệp vụ Công an năm 2014
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng, TS Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: Khoa học nghiệp vụ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp công tác Công an; góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật Công an nhân dân (CAND). Quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 16/NQ-ĐUCA ngày 05/3/2014 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng về Công tác khoa học Công an trong tình hình mới.

 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá kết quả công tác khoa học nghiệp Công an năm 2014 trên các mặt: Nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, thông tin khoa học Công an; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào các lĩnh vực công tác an ninh, tình báo, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật, phát triển lý luận nghiệp vụ; phân tích, làm rõ những mặt làm được, chưa làm được, những vướng mắc, khó khăn, hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác khoa học nghiệp vụ Công an năm 2015 và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an trong tình hình mới.

 

Công tác khoa học nghiệp vụ Công an năm 2014 đã bám sát vào thực tiễn công tác, chiến đấu và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Nội dung nghiên cứu đã bám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm nổi lên trên các lĩnh vực công tác Công an; nhiều đề tài khoa học đã nghiên cứu, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, những vấn đề nổi lên trong thực tiễn đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác Công an. Công tác quản lý khoa học ngày càng đi vào nề nếp, có sự từ khâu định hướng xây dựng kế hoạch nghiên cứu đến tổ chức triển khai thực hiện và nghiệm thu đề tài; công tác thông tin khoa học đã đạt được những kết quả nhất định…

 

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, trong những năm qua, sự nghiệp nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND có nhiều đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước không chỉ là những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội mà còn phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh đến việc nâng cao nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận khoa học đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới, trong đó chú trọng việc gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với những đòi hỏi của thực tiễn xây dựng chiến đấu của lực lượng CAND; xác định rõ những vấn đề mới, những nhân tố mới tác động đến an ninh trong thời gian tới; tiếp tục tập trung nghiên cứu, làm rõ những vấn đề trong công tác xây dựng lực lượng CAND hiện nay. Chú trọng công tác thông tin về kết quả nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận vào thực tiễn chiến đấu và công tác của lực lượng Công an…

Anh Nguyễn

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác