Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu giáo trình: “Quản lý trật tự công cộng”

Môn học: “Quản lý trật tự công cộng” là môn học cơ bản, thuộc nhóm chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thuộc chương trình đào tạo chuyên ngành Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, của Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân.

Nghiên cứu môn học này, giúp học viên chuyên ngành nhận thức đúng đắn về vai trò quan trọng của quản lý trật tự công cộng với công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội nói chung, đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật nói riêng; nắm được những nội dung, yêu cầu và phương pháp cơ bản trong quản lý trật tự công cộng, thấy rõ được trách nhiệm của từng lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát trong quản lý trật tự công cộng, thấy rõ được trách nhiệm của từng lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát trong quản lý trật tự công cộng. Trên cơ sở đó tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần tích cực vào việc đảm bảo sự ổn định về trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Giáo trình được biên soạn dựa trên cơ sở các văn bản pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy định về các hoạt động nghiệp vụ của ngành và những kinh nghiệm được đúc rút qua thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Đã kế thừa một số nội dung nhất định của giáo trình “Tổ chức giữ gìn trật tự công cộng”, năm 2004 của Học viện Cảnh sát nhân dân. Quá trình biên soạn có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm của Học viện Cảnh sát nhân dân và của Đại học Cảnh sát nhân dân, cùng với sự tham gia của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an một số địa phương.

Giáo trình: “Quản lý trật tự công cộng”, hướng đến mục đích cung cấp cho người học, người nghiên cứu những kiến thức chung nhất về quản lý  trật tự công cộng. Giáo trình được kết cấu thành 5 chương. Cụ thể:

- Chương 1 của giáo trình có tiêu đề: Những vấn đề cơ bản trong quản lý nhà nước về trật tự công cộng. Trong chương này, giáo trình đi sâu nghiên cứu, làm rõ 4 nội dung chính:

+ Nhận thức chung quản lý nhà nước về trật tự công cộng, bao gồm: Khái niệm; vị trí, ý nghĩa của quản lý nhà nước về trật tự công cộng.

+ Nội dung, yêu cầu quản lý nhà nước về trật tự công cộng.

+ Phương pháp quản lý nhà nước về trật tự công cộng.

+ Phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp gữa các lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát trong quản lý nhà nước về trật tự công cộng, gồm: Trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh; Trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát khu vực; Trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông; Trách nhiệm của các lực lượng Cảnh sát điều tra.

- Chương 2 của giáo trình có tiêu đề: Công tác bảo đảm trật tự ở địa bàn công cộng trọng điểm. Tại chương này, giáo trình đi sâu nghiên cứu, làm rõ 5 nội dung chính:

+ Khái niệm về địa bàn công cộng trọng điểm và công tác bảo đảm trật tự ở địa bàn công cộng trọng điểm.

+ Đặc điểm và phân loại địa bàn công cộng trọng điểm.

+ Vai trò, đặc điểm, nguyên tắc cần quán triệt trong bảo đảm trật tự ở địa bàn công cộng trọng điểm.

+ Nhiệm vụ của các lực lượng Cảnh sát nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự ở địa bàn công cộng trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội.

+ Phương pháp tổ chức bảo đảm trật tự ở địa bàn công cộng trọng điểm, phức tạp về trật tự xã hội.

- Chương 3 của giáo trình với tiêu đề: Phương pháp, chiến thuật giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng. Nội dung của chương này gồm 3 nội dung chính:

+ Nhận thức chung về phương pháp, chiến thuật giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng, bao gồm: Khái niệm, đặc điểm các vụ gây rối trật tự công cộng.

+ Nguyên tắc trong giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng, bao gồm các nguyên tắc: Khẩn trương, kịp thời không để sự việc phát triển thêm; Kiên trì giáo dục, cảm hoá, thuyết phục quần chúng bị kích động, lôi kéo đồng thời kiên quyết trấn áp, cưỡng chế những phần tử chủ mưu, cầm đầu kích động quần chúng; Giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng phải tuân thủ theo đúng pháp luật, đồng thời đảm bảo theo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ.

+ Phương pháp giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng. Phần này gồm các nội dung: Tiếp nhận, xử lý tin, báo cáo đề xuất lãnh đạo; Tổ chức lực lượng, phương tiện để giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng; Tổ chức sử dụng các biện pháp, chiến thuật, phối hợp với các lực lượng để giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng; Nắm tình hình sau khi giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng, tổ chức rút kinh nghiệm và dự kiến những vấn đề có thể phát sinh và phương án giải quyết tiếp theo.

- Chương 4 của giáo trình với tiêu đề: Công tác tuần tra, kiểm soát theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong chương này nhóm tác giả đã giải quyết những vấn đề cơ bản sau:

+ Nhận thức chung về công tác tuần tra, kiểm soát theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Phần này gồm các nội dung: Khái niệm; vai trò; ý nghĩa; đặc điểm và những vấn đền cần quán triệt trong công tác tuần tra, kiểm soát theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Nội dung, phương pháp công tác tuần tra, kiểm soát theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong phần này nhóm tác giả đã phân tích, làm rõ nội dung, yêu cầu, phương pháp và những vấn đề cần chú ý trong tuần tra, kiểm soát theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Chương 5 của giáo trình với tiêu đề: Công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong chương này nhóm tác giả đã giải quyết những vấn đề cơ bản sau:

+ Nhận thức chung về Công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

+ Các hình thức và biện pháp xử lý vi phạm hành chính theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Nội dung, biện pháp phát hiện, xử lý vi phạm hành chính theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Giáo trình phục vụ cho hoạt động giảng dạy - học tập của giảng viên và học viên chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại học Cảnh sát nhân dân. Trong quá trình biên soạn, giáo trình không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định.

Xin trân trọng giới thiệu và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến./.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi