Thứ Hai, 27/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu cuốn sách: "Phương pháp định tội danh với 538 Tội Danh Trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017"

Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự nói chung và những người tiến hành tố tụng hình sự nói riêng trong điều kiện hai bộ luật mới là Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 là có ý nghĩa thiết thực, nhằm góp phần tăng cường pháp chế, bảo đảm xử lý đúng người đúng tội, không làm oan người vô tội, không để lọt người, lọt tội và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với mọi hành vi phạm tội.

Với tinh thần đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, áp dụng pháp luật hình sự của bạn đọc nói chung và của những người làm công tác pháp luật nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động định tội danh trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: Phương pháp định tội danh với 538 tội danh trong Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, do Thạc sĩ luật Đoàn Tấn Minh và Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp là những chuyên gia nghiên cứu pháp luật hình sự biên soạn.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I: Phương pháp định tội danh trong tố tụng hình sự

Phần II: Hướng dẫn định tội danh với 538 tội danh trong Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Nội dung cuốn sách được diễn đạt logic, dễ hiểu, kết hợp với việc giải thích bằng các thuật ngữ và kết hợp với các quy định mới của pháp luật hình sự và pháp luật liên quan, nhằm giúp người đọc có thể dễ dàng tiếp cận vấn đề khi nghiên cứu hoặc khi tiến hành định tội danh trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự. Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với tất cả các cơ quan, ban, ngành liên quan và tất cả bạn đọc. Cuốn sách do Nhà xuất bản Lao động phát hành năm 2018.

Xin trân trọng giới thiệu bạn đọc!

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi