Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Những điểm mới trong Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) còn gây nhiều tranh cãi

 

Thứ nhất, về để xử lí tài sản không rõ nguồn gốc. Theo Điều 59 (dự thảo Luật sửa đổi) nêu “Xử lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực hoặc tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được một cách hợp lý”. Về vấn đề này, Chính phủ trình 2 phương án: Thu thuế hoặc xử phạt vi phạm hành chính với mức 45% giá trị của phần tài sản, thu nhập chênh lệch hoặc tăng thêm không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc (chưa có căn cứ xác định do phạm tội mà có). Việc thu thuế hay xử phạt hành chính đều không loại trừ trách nhiệm hình sự nếu các cơ quan có thẩm quyền chứng minh tài sản đó do phạm tội mà có.

Do đặc điểm xã hội nước ta là người dân có truyền thống tích lũy, tiết kiệm, tặng cho, thừa kế trong gia đình; tài sản của cán bộ, công chức được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau... Mặt khác, pháp luật hiện hành cũng chưa quy định buộc người dân phải chứng minh nguồn gốc hình thành số tiền mua tài sản, nhất là tài sản giá trị lớn… Nhà nước cũng chưa kiểm soát được thu nhập của toàn xã hội. Vì vậy, việc xác định tính hợp lý của nguồn gốc tài sản nói chung là vấn đề phức tạp.

Đây cũng là lần đầu tiên đặt vấn đề xử lý tài sản không giải tình được hợp lý về nguồn gốc là vấn đề lớn, vì có liên quan đến quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân được Hiến định, nên cần cân nhắc thận trọng trước khi đưa ra lựa chọn về phương án xử lý thích hợp.

Thứ hai, mở rộng phạm vi điều chỉnh. Một trong những điểm mới của Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) so với luật hiện hành là mở rộng phạm vi điều chỉnh quy định trách nhiệm phòng, chống tham nhũng nói chung của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong khu vực ngoài nhà nước. Mục đích của nội dung này nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2017 của Bộ Chính trị, bảo đảm đồng bộ với Bộ luật Hình sự năm 2015 và yêu cầu tại Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng mà Việt Nam là thành viên. Trên thực tế, tình hình tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã và đang xuất hiện, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động cạnh tranh lành mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh, cản trở hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng khu vực nhà nước.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bàn về tình khả thi của dự luật, cho rằng liệu có làm được không khi mà “khu vực nhà nước còn làm chưa tốt”?

Thứ ba, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ công chức. Nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, bên cạnh các đối tượng kê khai theo luật hiện hành, thì mở rộng đối với mọi cán bộ, công chức đều phải có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu. Về thẩm quyền kiểm soát tài sản giao cho Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cơ quan thanh tra hoặc đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương (nơi không có cơ quan thanh tra), thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập đối với những người có nghĩa vụ kê khai khác công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình.

Đây là một dự án Luật hết sức quan trọng, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội nên một số nội dung lớn, phức tạp còn nhiều ý kiến khác nhau cần được đánh giá, cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo vừa nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, khắc phục được những hạn chế trong thực tiễn thi hành Luật, vừa phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta.

Hồng Nhung

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất