Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách “Quản lý và khai thác di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập”

Khi đất nước đang trên đường hội nhập và phát triển về mọi mặt thì di sản văn hóa cũng được đánh giá là nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia. Nguồn tài nguyên đó cần được nghiên cứu dưới ánh sáng khoa học nhằm sáng tạo ra các giải pháp thích hợp mang tính ứng dụng cao, từ đó tiến hành bảo tồn và phát huy thành công những sản phẩm du lịch đặc thù thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam và truyền thống của các địa phương.

Để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác quản lý và khai thác di sản văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản và phát hành cuốn sách “Quản lý và khai thác di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập”.

Cuốn sách gồm 37 bài viết, được bố cục 04 phần, cụ thể:

Phần thứ nhất: Di sản và công tác quản lý.

Phần thứ hai: Bảo tàng và di tích trong hội nhập và phát triển.

Phần thứ ba: Di sản văn hóa và phát triển du lịch.

Phần thứ tư: Di sản văn hóa nhìn từ công tác bảo tồn và phát huy giá trị.

Tác giả các bài viết trong cuốn sách đều là những người đã trải qua kinh nhiệm thực tiễn trong công tác quản lý di sản, được đào tạo chuyên môn tại các trường đại học trong và ngoài nước. Nhiều tác giả là nhà nghiên cứu lâu năm, giảng viên đại học, cán bộ quản lý di sản và cán bộ chuyên môn tại các bảo tàng hay di tích. Chính vì vậy, các bài viết đã chuyển tải nội dung khoa học thực tiễn nhất của công tác quản lý di sản, đề xuất các giải pháp chuyên môn khi các tác giả đưa ra những dữ liệu khoa học cho toàn bộ các phương diện di sản văn hóa ở Việt Nam, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam.

Ban biên tập cuốn sách đã lựa chọn để xuất bản những bài viết có nội dung gần nhất với chủ đề của quyển sách; trong đó, nhiều bài viết nêu lên được các bằng chứng xác đáng về thực trạng của công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Nhiều bài viết đã đưa ra các ý kiến đáng lưu tâm, đánh giá đúng đắn tầm quan trọng của công tác quản lý di sản văn hóa hiện nay bằng các số liệu nghiên cứu định tính và định lượng cụ thể.

Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực di sản văn hóa và thiên nhiên, các nhà nghiên cứu, và học sinh, sinh viên chuyên ngành trong cả nước.

Tạp chí Cảnh sát nhân dân trân trọng giới thiệu tới toàn thể bạn đọc!

Thu Hiền

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất