Thứ Năm, 23/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách “Các biện pháp phòng, chống rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế và bộ mẫu Hợp Đồng thông dụng nhất năm 2018”

Về mặt pháp luật, Nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản quy định, điều chỉnh các giao dịch của đời sống xã hội, trong đó bao gồm các giao dịch về dân sự và kinh doanh - thương mại, lao động... Các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành cũng quy định rõ hình thức giao dịch bằng hợp đồng là hình thức giao dịch chủ yếu đồng thời cũng quy định cụ thể nhiều loại hợp đồng cơ bản thông dụng cũng như giao dịch bắt buộc phải được thực hiện bằng hợp đồng và hợp đồng phải bằng văn bản. Điển hình gần đây nhất là việc ban hành ba văn bản luật quan trọng là Luật Dân Sự và Luật Thương Mại, Bộ Luật Lao Động.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, không ít người tham gia các giao dịch lại không nắm vững hoạc không hiểu biết đầy đủ về pháp luật nên đã không thực hiện đúng cả về nội dung và hình thức của hợp đồng mà pháp luật đòi hỏi, do vậy không ít trường hợp đã xảy ra những rủi ro pháp lý mà chỉ với nguyên nhân hết sức đơn giản và hoàn toàn có thể tránh được.

Vì vậy, việc hiểu và nắm vững hệ thống pháp luật hợp đồng cùng với nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc tuân thủ pháp luật về hợp đồng, sẽ không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong khi tham gia các giao dịch, trong hoạt động kinh doanh... mà còn xây dựng được lòng tin, uy tín giữa các bên tham gia. Trên tinh thần phổ biến pháp luật về Hợp đồng, Nhà xuất bản Hồng Đức đã xuất bản cuốn sách “Các biện pháp phòng chống rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự, kinh tế và bộ mẫu Hợp Đồng thông dụng nhất năm 2018”. Cuốn sách do Luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn theo những quy định mới nhất của Bộ Luật Dân Sự 2015, Luật Thương Mại và Bộ luật Lao động trong đó kết hợp nhiều văn bản chuyên ngành mới nhất.

Bố cục cuốn sách gồm 02 phần chính, cụ thể:

Phần 1: Các biện pháp phòng chống rủi ro pháp lý khi ký kết, thực hiện hợp đồng và kỹ thuật soạn thảo hợp đồng (Những điều cần biết về quy phạm hợp đồng và các biện pháp phòng tránh rủi ro khi ký kết, thực hiện hợp đồng, sửa đổi, chấm dứt, biện pháp bảo đảm,trình tự, thủ tục hồ sơ đăng ký và cung cấp thông tin, quy định về hợp đồng dân sự,kinh doanh, thương mại thông dụng)

Phần 2: Bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất năm 2018 (Bao gồm các mẫu Hợp đồng trong giao dịch nhà ở và đất đai, dân sự, kinh doanh, thương mại, bán đấu giá, đấu thầu, vay, tín dụng, xây dựng, lao động…)

Cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với tất cả các cơ quan, ban, ngành liên quan và tất cả bạn đọc./.

Quang Vinh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất