Thứ Năm, 23/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Những quy định về quản lý, sử dụng kinh phí giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được áp dụng kể từ ngày 01/11/2018

Theo đó, kể từ ngày 01/11/2018, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn. Thông tư 85 hướng dẫn một số nội dung cụ thể về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí như sau:

1. Chi phí phát sinh từ việc thực hiện nhiệm vụ đại diện pháp lý cho Chính phủ được cấp trong kinh phí hoạt động hàng năm của Bộ Tư pháp.

2. Đối với chi phí phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động khác trong công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, thực hiện như sau:

Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách năm sau, cơ quan chủ trì lập dự toán ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế gửi cơ quan tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí nguồn kinh phí.

Đối với công tác phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế: Khi nhận được thư khiếu nại và yêu cầu tham vấn hoặc thông báo ý định khởi kiện của nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan chủ trì thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí.

Đối với công tác giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế: Khi nhận được thông báo trọng tài hoặc thông báo tương tự của nhà đầu tư nước ngoài về việc khởi kiện vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền, cơ quan chủ trì xây dựng dự toán thực hiện theo kế hoạch giải quyết vụ việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí.

3. Sau khi kết thúc vụ kiện, trường hợp bên nguyên đơn hoàn trả chi phí vụ kiện theo phán quyết của trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán nước ngoài có thẩm quyền thì thực hiện nộp ngân sách Nhà nước.

4. Chi phí cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế từ ngân sách Nhà nước được tổng hợp vào quyết toán hàng năm.

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất