Chủ Nhật, 1/8/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách: Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

Xác định lực lượng Công an xã có vị trí chiến lược quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, Đề án số 106 nêu rõ: Bố trí Công an chính quy về tại các xã nhằm xây dựng tổ chức bộ máy Bộ Công an tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tăng cường cho cơ sở theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Với mục đích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở của lực lượng Công an các nước trên thế giới và Việt Nam; đặc biệt là mô hình tổ chức bố trí lực lượng Công an bán chuyên trách những năm vừa qua ở nước ta. Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã phối hợp với Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn cuốn sách: “Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”. Chỉ đạo biên soạn Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an.

Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên công tác tại các trường Công an nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Biên phòng; cán bộ làm công tác thực tiễn tại Công an các đơn vị, địa phương; đặc biệt, là các bài viết của các tác giả của các nước trên thế giới trong bố trí, sử dụng lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Cuốn sách đã phân tích toàn diện tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn; những kết quả đạt được của lực lượng Công an xã bán chuyên trách thời gian qua cũng như những khó khăn, bất cập đối với lực lượng Công an xã trước các vấn đề mới đặt ra của yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh nông thôn đang diễn biến phức tạp hiện nay; những kinh nghiệm bố trí lực lượng Công an cơ sở của các nước trên thế giới. Từ đó, đưa ra những kiến nghị, giải pháp xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Công an tại địa bàn cơ sở ở Việt Nam, trong đó có chủ trương bố trí Công an chính quy làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã, thị trấn.

Cuốn sách được cấu trúc gồm ba phần:

Phần 1: Những vấn đề lý luận về công tác bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn.

Phần 2: Kinh nghiệm và giải pháp bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn ở Việt Nam.

Phần 3: Kinh nghiệm quốc tế trong bố trí, sử dụng lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Những kết luận khoa học trong cuốn sách có thể giúp Quốc hội tham vấn, quyết sách chủ trương của Bộ Công an đưa lực lượng Công an chính quy về công tác tại các địa bàn nông thôn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại nông thôn Việt Nam trong tình hình mới.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản tháng 10/2018. Bạn đọc có thể tìm đọc cuốn sách tại Thư viện Lê Quân - Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thu Hiền

 

 

                                                                                      

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác