Thứ Hai, 2/8/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách: Cách mạng Tháng Mười Nga - sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an xã hội chủ nghĩa trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Công an nhân dân Việt Nam

Để khẳng định giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới; đồng thời, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn kinh nghiệm về thực hiện và tổ chức lực lượng Công an nhằm bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, Học viện Cảnh sát nhân dân đã biên soạn cuốn sách “Cách mạng Tháng Mười Nga - sự hình thành, phát triển của Hệ thống cơ quan Công an Xã hội chủ nghĩa trên thể giới và bài học kinh nghiệm đối với Công an nhân dân Việt Nam”. Chỉ đạo biên soạn cuốn sách GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm; GS.TS. Hồ Trọng Ngũ; tổ chức biên soạn, ban biên soạn là các nhà khoa học, giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

Nội dung cuốn sách bao gồm các bài viết có chất lượng của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên công tác tại các trường Công an nhân dân, các Cơ quan Nhà nước khác, các bài viết của lãnh đạo, giảng viên Học viện Luật và Quản lý, Cơ quan Thi hành án hình sự Liên Bang Nga.

Cuốn sách đã phân tích cái nhìn toàn diện và sâu sắc về vai trò, ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga; về sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an của Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới và vai trò, ảnh hưởng, những bài học kinh nghiệm đối với Công an nhân dân Việt Nam. Đặc biệt là sự hình thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, công cụ chuyên chính quan trọng trong bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.

Cuốn sách được bố cục gồm 02 phần bao gồm:

Phần 1: Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam.

Phần 2: Cách mạng Tháng Mười Nga, sự hình thành, phát triển của hệ thống cơ quan Công an Xã hội chủ nghĩa trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Công an nhân dân Việt Nam.

Với nội dung các bài viết phong phú và thiết thực, cuốn sách là tài liệu tham khảo cho cho tất cả bạn đọc, các nhà khoa học quan tâm đến cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga - Chân lý Cách mạng Tháng Mười.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản năm 2017. Bạn đọc có thể tìm đọc cuốn sách tại Thư viện Lê Quân - Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thu Hiền

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác