Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
“Đổi mới công tác vận động nhân dân trong phòng chống tội phạm về ma túy khu vực các tỉnh miền Tây Nam bộ”

Đồng chủ trì Hội thảo có Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật - Phó Giám đốc Học viện CSND; Đại tá Phạm Văn Chình - Phó Cục trưởng C47, Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Tiền - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, viện thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành các tỉnh miền Tây Nam bộ; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương các tỉnh miền Tây Nam bộ; đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chức năng thuộc Công an tỉnh An Giang và các nhà khoa học.

Đề dẫn Hội thảo, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm, Học viện CSND đã làm rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc tổ chức Hội thảo đồng thời xác định hướng tổ chức Hội thảo, đó là tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề trọng tâm trong việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong việc đổi mới công tác vận động quần chúng phòng, chống tội phạm về ma túy.

Tại Hội thảo các ý kiến tham luận đã tập trung làm sáng tỏ các vấn đề sau: 

1. Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận đặt ra hiện nay với công tác vận động quần chúng phòng, chống tội phạm về ma túy; Đánh giá, phân tích khái quát những quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các địa phương về tuyên truyền vận động quần chúng trong đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm về ma túy;

2. Đánh giá thực trạng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, kết quả công tác đấu tranh cũng như công tác vận động quần chúng phòng, chống tội phạm và tệ nạn về ma túy của Công an và các cấp, các ngành, các tổ chức ở khu vực miền Tây Nam bộ trong thời gian qua;

3. Chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của lực lượng Công an và các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội ở khu vực miền Tây Nam bộ;

4. Nêu các bài học kinh nghiệm trong thực hiện một số mô hình, điển hình tiên tiến trong vận động quần chúng phòng chống tội phạm về ma túy của lực lượng Công an và các cấp, các ngành, các tổ chức ở khu vực miền Tây Nam bộ;

5. Dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam bộ; đưa ra các khuyến nghị, đề xuất nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các tỉnh miền Tây Nam bộ trong thời gian tới.

Đây là lần đầu tiên một hội thảo về công tác vận động quần chúng nói chung và vận động quần chúng trong phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng được tổ chức với quy mô lớn tại địa bàn các tỉnh miền Tây Nam bộ. Hội thảo đã đưa ra được các luận cứ khoa học có giá trị và những bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong tổ chức vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống ma túy cũng như phòng chống tội phạm. Đặc biệt, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực về xây dựng các mô hình, các hình thức, biện pháp nhằm đổi mới công tác vận động quần chúng trong phòng, chống tội phạm về ma túy trong thời gian tới sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn miền Tây Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung.

 

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác