Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Từ ngày 01/01/2019 đến hết 31/12/2020, thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm 50% lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính qua mạng

Nhằm mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm dần sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp để tránh tiêu cực, nhũng nhiễu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính thành phố, kiến nghị Hội đồng nhân dân thành phố giảm 50% đối với 6 loại lệ phí, áp dụng cho tất cả các yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn thành phố.

Các loại lệ phí gồm đăng ký cư trú; hộ tịch; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, Sở tài chính kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để có ý kiến với các ngân hàng thương mại không thu phí dịch vụ chuyển tiền khi người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến năm 2020.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Hồ Chí Minh đặt ra cho năm 2019. Theo đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố sẽ giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính; tăng mức độ, phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thu Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất