Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Từ ngày 01/7/2019, tăng tiền hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động

1. Trợ cấp thai sản

Theo Điều 38, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. Do đó, lao động nữ sinh con từ ngày 01/7/2019 trở đi được hưởng số tiền là 2.980.000 đồng cho mỗi con (mức hiện hành là 2.780.000 đồng).

Nếu lao động nữ sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2.980.000 đồng (mức hiện hành là 2.780.000 đồng) cho mỗi con.

2. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Tại Điều 41, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Hiện tại, mức hưởng này là 417.000 đồng, từ ngày 01/7/2019 trở đi là 447.000 đồng.

3. Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau

Điều 29, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở, tương ứng với số tiền là 447.000 đồng từ ngày 01/7/2019.

4. Các chế độ khác

- Trợ cấp một lần cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%: Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 7.450.000 đồng, tương tứng với 5 lần mức lương cơ sở; sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 745.000 đồng, tương ứng với 0,5 lần mức lương cơ sở.

- Trợ cấp hằng tháng cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên: Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 447.000 đồng, tương ứng với 30% mức lương cơ sở; sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 29.800 đồng, tương ứng với 2% mức lương cơ sở.

- Trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 53.460.000 đồng, tương ứng với 36 lần mức lương cơ sở.

- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật: Một ngày bằng 372.500 đồng nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 596.000 đồng nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

- Trợ cấp mai táng bằng 14.900.000 đồng tương ứng với 10 lần mức lương cơ sở

- Trợ cấp tuất hàng tháng cho mỗi thân nhân bằng 745.000 đồng tương ứng với 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.043.000 đồng, tương ứng với 70% mức lương cơ sở.

- Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất mà người lao động được hưởng bằng 1.490.000 đồng.

Quang Vinh

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất