Thứ Hai, 2/8/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách “Luật Công an nhân và văn bản hướng dẫn thi hành quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”

Thời gian qua, Chính phủ , Bộ Công an cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về tổ chức, hoạt động của ngành như Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22/8/2017 Quy định về Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân, Thông tư số 49/2017/TT-BCA  ngày 26/10/2017 Quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự, Nghị định số  128/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự, Nghị định số  83/2017/NĐ-CP ngày 18/07/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy, chữa cháy...

Nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân hiểu rõ pháp luật, nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất về nghiệp vụ của ngành Công an, về quy tắc ứng xử, về chế độ chính sách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản quyển sách “Luật Công an nhân và Văn bản hướng dẫn thi hành quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”.

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần một: Luật Công an nhân dân và Văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần hai: Quy định về quy tắc ứng xử, trang phục, nghi lễ, điều lệnh nội vụ của Công an nhân dân.

Phần ba: Quy định về nghiệp vụ công tác của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Phần bốn: Quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Phần năm: Quy định về mua sắm hàng hóa trong Công an nhân dân.

Tạp chí CSND trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

T.H

 


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác