Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Hội đồng Lý luận Bộ Công an triển khai công tác năm 2015
Đại tướng, GS,TS. Trần Đại Quang Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có GS,TS. Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an…

Trong năm qua, Hội đồng Lý luận Bộ Công an đã thực hiện tốt chức năng tư vấn cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề, công tác lớn như tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới công tác Công an, tổng kết 30 năm công tác tham mưu Công an nhân dân (CAND), tổng kết 70 năm công tác giáo dục, đào tạo trong CAND… Bên cạnh đó, một số đề tài khác như lý luận và thực tiễn về thế trận an ninh nhân dân, lý luận nghiệp vụ, an ninh phi truyền thống, tội phạm sử dụng công nghệ cao, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự… đã được nghiên cứu, hoàn thiện, góp phần thống nhất nhận thức, phục vụ nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Hội đồng Lý luận Bộ Công an, Cơ quan giúp việc Hội đồng và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Công an nhằm phát huy tiềm lực trí tuệ của đông đảo cán bộ, chuyên gia phục vụ công tác nghiên cứu lý luận CAND. 

Phát biểu tại Hội nghị, GS,TS. Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao chất lượng và hiệu quả công tác lý luận của Bộ Công an; đồng thời cảm ơn sự đóng góp tích cực của Bộ Công an trong việc tổng kết 30 đổi mới công tác Công an, góp phần tổng kết 30 đổi mới của đất nước. Đồng chí cũng tham gia nhiều ý kiến tâm huyết và xác đáng để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận CAND trong thời gian tới; mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Hội đồng Lý luận Bộ Công an ngày càng gắn bó chặt chẽ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ lý luận của Đảng nói chung và của Bộ Công an nói riêng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh một số vấn đề HĐLLBCA cần tập trung thực hiện trong năm 2015, trong đó tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ Công an về tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới; chỉ đạo việc nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận về các mặt công tác Công an phù hợp với tình hình mới; tham gia biên soạn Văn kiện Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Tăng cường nghiên cứu, phát triển lý luận để cung cấp luận cứ khoa học giúp Bộ Công an làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện đường lối, chính sách về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Coi trọng công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan ngoài ngành nhằm tiếp thu tri thức và trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia về các lĩnh vực có liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về lý luận. Nghiên cứu đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của Hội đồng Lý luận Bộ Công an...

 

PV

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác