Thứ Bảy, 27/2/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Giới thiệu sách “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019”

Để hiểu rõ hơn giá trị của Di chúc, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người đi xa, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Hồng Đức phối hợp cùng với Trung tâm Giới thiệu sách Thành Phát xuất bản cuốn sách: “50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019”.

Nội dung Di chúc của Người là sự kết tinh của lý tưởng cộng sản và niềm tin sắt đá vào lý tưởng cao đẹp ấy, của tình cảm cách mạng sâu sắc và trí tuệ cách mạng sáng suốt, của lương tâm trong sạch và lối sống thanh cao, của lòng yêu nước thương dân và tinh thần quốc tế vô sản.

Qua năm mươi năm, những giá trị lý luận và thực tiễn của Di chúc ngày càng được khẳng định. Những lời dặn của Người về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về “công việc đối với con người”, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau vẫn còn nguyên giá trị.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:

Phần 1: Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần 2: Nghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá Liên Hợp Quốc (Unesco) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần 3: Thông báo của Bộ Chính trị về một số vấn đề liên quan đến di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần 4: Bút tích và toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần 5: Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn cùng lịch sử;

Phần 6: Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện di chúc;

Phần 7: Giá trị nhân văn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần 8: Mỗi ngày một lời dạy của Bác;

Phần 9: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách được xuất bản tháng 7 năm 2019. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Hồ Hiền

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác