Thứ Bảy, 27/2/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
36 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo đó, 36 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã.

* Bộ Công an:

- Lĩnh vực Cấp, cấp lại, đổi Chứng minh nhân dân:

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có/chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Cấp lại, đổi thẻ Căn cước công dân;

Xác nhận lại số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có/ chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Xác nhận lại số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.

- Lĩnh vực Đăng ký, quản lý con dấu:

Giải quyết thủ tục làm con dấu mới/ thứ hai và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

- Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện:

Cấp, đổi lại Giấy chứng nhận đủ kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

* Bộ Quốc phòng:

- Đăng ký tạm vắng/Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội với trường hợp chủ phương tiện là cá nhân;

- Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết;

- Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu…

* Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…;

- Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH;

- Lĩnh vực cấp sổ, thẻ.

Thủ tướng yêu cầu ngoài những thủ tục hành chính được phê duyệt trong Danh mục, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với bộ, cơ quan ngang bộ để đưa ra tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

HN

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác