Thứ Hai, 24/1/2022
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
“Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay”

Tham dự Hội thảo, có GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS,TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo một số Vụ, Viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo Vụ Đại học, Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; các GS, PGS, TS, nhà khoa học, cán bộ làm công tác quản lý đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các Học viện của ngành công an, quân đội và nhiều trường Chính trị, trường đại học trên địa bàn cả nước.

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tham dự Hội thảo khoa học có PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện; PGS,TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc; PGS,TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc; PGS,TS Nguyễn Vũ Tiến, Phó Giám đốc; các nhà khoa học nguyên lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm và đơn vị chức năng cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của Học viện. 

PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; GS,TSKH Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo.

Mở đầu Hội thảo, GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu chào mừng, trong đó khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng và tính thời sự của việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay”. GS,TS Tạ Ngọc Tấn đánh giá cao việc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chủ động đề xướng, khẩn trương chuẩn bị và phối hợp hiệu quả với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức cuộc Hội thảo quan trọng này; đồng thời tin tưởng kết quả Hội thảo sẽ đóng góp thiết thực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt Ban tổ chức  Hội thảo, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo, trong đó nhấn mạnh các vấn đề cần tập trung, làm sáng tỏ tại Hội thảo, đó là:

Thứ nhất, về vị trí, vai trò, phẩm chất và năng lực của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị: Làm rõ vị trí, vai trò, nhu cầu về đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo hiện nay, từ đó làm rõ những yêu cầu về phẩm chất và năng lực đặc thù của giảng viên lý luận chính trị; những tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị; các nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị hiện nay.

Thứ hai, thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị hiện nay: Nội dung này cần tập trung cần làm rõ thực trạng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị tỉnh, thành phố hiện nay, gắn với việc đánh giá thực trạng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, đồng thời cần làm rõ những mặt, hạn chế, bất cập trong nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phương pháp giảng dạy, phương thức tổ chức, quản lý và cơ sở vật chất đối với các cơ sở đào tạo giảng viên lý luận chính trị.

Thứ ba, cần tập trung vào vấn đề trọng tâm nhất của Hội thảo là đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị hiện nay. Cụ thể phải bàn kỹ về quan điểm, chủ trương, chính sách đối với đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; về những phẩm chất cần có và những giải pháp cần thực hiện để đào tạo những giảng viên thật giác ngộ, thật trung thành, có niềm tin, lý tưởng cách mạng; về đổi mới nội dung, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu hình thành nhân cách người giảng viên lý luận chính trị; về đổi mới phương thức tổ chức quản lý đào tạo, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;…

Sau báo cáo đề dẫn của Ban Tổ chức Hội thảo, PGS,TS. Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo tham luận về vấn đề chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay; PGS, TS Lưu Văn An, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã báo cáo tham luận về đổi mới công tác đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các báo cáo tham luận này cùng với nội dung trọng tâm được Ban Tổ chức Hội thảo xác định đã được các nhà khoa học tham dự Hội thảo trao đổi ý kiến, thảo luận sôi nổi. Ngoài 107 bài tham luận được các tác giả gửi đến, Ban Tổ chức lựa chọn in kỷ yếu Hội thảo, trong khuôn khổ Hội thảo đã có 23 ý kiến phát biểu về những nội dung liên quan theo chủ đề Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Hội thảo, PGS, TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định Hội thảo khoa học quốc gia về "Nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận chính trị ở Việt Nam hiện nay" đã thành công tốt đẹp; đồng thời đã tóm lược các nội dung chính của Hội thảo, trong đó nhấn mạnh những nội dung được nhiều nhà khoa học tập trung thảo luận và có ý kiến trao đổi để các cơ quan quản lý giáo dục cũng như các nhà trường quan tâm, đó là những vấn đề về đổi mới nội dung chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị để tránh trùng lặp, đảm bảo tính liên thông giữa các bậc đào tạo; vấn đề xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; đổi mới phương pháp giảng dạy, trong đó chú trọng việc áp dụng giáo cụ trực quan, phương tiện hiện đại trong giảng dạy các môn lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; vấn đề xây dựng, phát triển cơ sở đào tạo có chức năng, nhiệm vụ đào tạo giảng viên lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ giảng viên lý luận chính trị...

PGS,TS Phạm Văn Linh cũng khẳng định, trong thời gian tới việc đào tạo giảng viên lý luận chính trị ngoài việc chú trọng nâng cao về trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy cũng cần chú trọng bồi dưỡng cả về bản lĩnh và phẩm chất chính trị để người giảng viên lý luận chính trị đáp ứng tốt nhất yêu cầu giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các nhà trường trong giai đoạn hiện nay./. 

Nguồn: Học viện Báo chí & Tuyên truyền


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác