Thứ Năm, 21/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
 • Giới thiệu sách “Hồ Chí Minh - Con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc”

  Tạp chí CSND - Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quá trình vừa học tập vừa hoạt động cách mạng; học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Đã có rất nhiều học giả và sử gia đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về Hồ chí Minh; nhiều tác phẩm sách, báo, văn học… viết về Người; trong đó, có cuốn sách “Hồ Chí Minh - Con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc”, Tạp chí Cảnh sát nhân dân trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 • Những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân

  Tạp chí CSND - Ngày 4/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2018.

 • Giới thiệu sách “Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh”

  Tạp chí CSND - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí là vấn đề lớn, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là một nội dung quan trọng, một thành tố không thể tách rời trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng, để lại những thành công và bài học kinh nghiệm quý báo cho những người làm báo hôm nay.

 • Giới thiệu sách “Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập”

  Tạp chí CSND - Văn hóa truyền thông góp phần bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao những giá trị nhân văn của truyền thống văn hóa Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. Vì vậy, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay; bên cạnh nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí thì nâng cao tính văn hóa của người làm báo là yêu cầu quan trọng, cấp thiết đặt ra cho các cơ quan báo chí, cho mỗi người làm báo và các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông.

 • Ý kiến trao đổi của các đại biểu quốc tế tại Hội thảo khoa học: “Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”

  Tạp chí CSND - Ngày 25/9/2018, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân, Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học: “Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 54 bài tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên công tác tại các trường Công an nhân dân; Học viện Cảnh sát nhân dân; Học viện Biên phòng; cán bộ làm công tác thực tiễn tại Công an các đơn vị địa phương; các bài viết của tác giả các nước Anh, Nhật, Pháp, Úc, Lào và Trung Quốc. Đặc biệt, Hội thảo đã được nghe 04 ý kiến tham luận của đại biểu các nước: Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc về việc bố trí, sử dụng lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở ở nước bạn.

 • Những điểm mới của Tội mua bán người theo Bộ luật Hình sự năm 2015

  Tạp chí CSND - Đứng trước yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; đồng thời, trong bối cảnh hội nhập quốc tế với việc ký kết, phê chuẩn nhiều văn kiện luật pháp quốc tế, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung những quy định mang tính chặt chẽ, cụ thể hơn về tội phạm liên quan đến Tội mua bán người.

 • Hội thảo khoa học: “Bố trí lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”

  Tạp chí CSND - Ngày 25/9/2018, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học: “Bố trí lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”. Tham dự chỉ đạo Hội thảo, có đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chủ trì Hội thảo, gồm các đồng chí: Thiếu tướng Lê Đình Nhường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản - Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên - Phó Giám đốc Học viện. Đến tham dự Hội thảo còn có: Đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Trưởng tiểu ban Lý luận Bảo đảm TTATXH, Hội đồng lý luận Bộ Công an; đại diện Lãnh đạo các cục nghiệp vụ; Đại diện Công an các địa phương; đại diện lãnh đạo các nhà trường CAND và Học viện Biên phòng; các vị khách quốc tế là Tùy viên cảnh sát Đại sứ quán các nước: Anh, Nhật, Pháp, Trung Quốc, Nga; đại diện các đơn vị chức năng và đại diện học viên hệ Cao học của Học viện CSND.

 • Những điểm mới về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng

  Tạp chí CSND - Từ ngày 28/8/2018 việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm sẽ thực hiện theo Quy định 07-QĐi/TW Quy định xử  kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm. Quy định này thay thế Quy định số 263-QĐi/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm. Sau đây là một số điểm mới trong công tác xử lý kỷ luật tổ chức Đảng theo Quy định 07-QĐi/TW, cụ thể:

 • Giới thiệu Sổ tay “Thuật ngữ Tiếng Anh Cảnh sát thực hành - Common Police English Terms”

  Tạp chí CSND - Với ý tưởng xây dựng một tài liệu tham khảo mang tính ứng dụng cao dành cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam, Học viện CSND đã phối hợp với Cảnh sát Bang New South Wales, Australia tổng hợp và xây dựng cuốn sổ tay thuật ngữ “Thuật ngữ Tiếng Anh Cảnh sát thực hành - Common Police Enghlish Terms” nhằm trang bị cho cán bộ Cảnh sát những thuật ngữ tiếng Anh phổ biến.

 • Giới thiệu sách: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Tạp chí CSND - Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư là kỷ nguyên công nghiệp lớn lần thứ tư kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên từ thế kỷ XVIII. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể được mô tả như là sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong linh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học, và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp. Trung tâm đến cuộc cách mạng này đang nổi lên những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật, xe tự lái, công nghệ in 3D, và công nghệ nano,công nghệ sinh học, Internet vạn vật, in 3D, và xe tự lái.

 • Giới thiệu sách "Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới"

  Tạp chí CSND - Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục tiềm ẩn những yếu tố khó lường. Trong nước, các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá sự nghiệp cách mạng; tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Thực tiễn đó đặt ra những nhiệm vụ lớn với nhiều thách thách đối với công tác quốc phòng, an ninh.  

 • Ba yếu tố làm nên bài báo quốc tế

  Tài, tiền và cơ chế hỗ trợ hợp lý là ba yếu tố cơ bản có thể giúp người nghiên cứu viết và có bài báo khoa học đăng trên tạp chí thẩm định quốc tế.

 • Điều kiện cho thi hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án nước ngoài đối với công dân Việt Nam bị từ chối dẫn độ

  Tạp chí CSND - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

 • Giới thiệu sách: Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN tầm nhìn tới năm 2025

  Tạp chí CSND - Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN vào năm 2025 sẽ là một cộng đồng thu hút sự tham gia của người dân và mang lại lợi ích cho người dân, là cộng đồng dung nạp, bền vững, tự cường và năng động. 

 • Các biện pháp áp dụng trong thời gian giới nghiêm theo Luật Quốc phòng năm 2018

  Tạp chí CSND - Ngày 08/6/2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV đã thông qua Luật Quốc phòng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nghiên cứu - trao đổi