Thứ Hai, 20/5/2019
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
 • Giới thiệu sách “Quản lý và khai thác di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập”

  Tạp chí CSND - Quản lý và khai thác di sản văn hóa là hoạt động bảo tồn và khai thác những giá trị văn hóa tiêu biểu, tốt đẹp của đất nước. Bên cạnh đó, quản lý và khai thác di sản văn còn phục vụ mục tiêu giáo dục, hình thành các nhân cách văn hóa và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, là những nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững.

 • Những quy định pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  Tạp chí CSND - Ngày 29/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 • Giới thiệu sách “Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”

  Tạp chí CSND - Cùng với sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học và công nghệ, các quốc gia đang phải đối mặt với rất nhiều cơ hội và thách thức do toàn cầu hóa mang lại. Nguồn nhân lực đã trở thành một tài sản quý nhất, quan trọng nhất và quyết định nhất cho sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một quốc gia nào. Chính vì vậy, đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam cần chú trọng đến sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

 • Từ ngày 12/10/2018, thương nhân Trung Quốc được dùng tài khoản bằng VND tại chi nhánh ngân hàng biên giới

  Tạp chí CSND - Ngày 28/8/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

 • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Nhà lãnh đạo luôn hết lòng vì dân

  Ngày 6/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

 • Giới thiệu sách “Hồ Chí Minh - Con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc”

  Tạp chí CSND - Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quá trình vừa học tập vừa hoạt động cách mạng; học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Đã có rất nhiều học giả và sử gia đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về Hồ chí Minh; nhiều tác phẩm sách, báo, văn học… viết về Người; trong đó, có cuốn sách “Hồ Chí Minh - Con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc”, Tạp chí Cảnh sát nhân dân trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 • Những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân

  Tạp chí CSND - Ngày 4/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2018.

 • Giới thiệu sách “Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh”

  Tạp chí CSND - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí là vấn đề lớn, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là một nội dung quan trọng, một thành tố không thể tách rời trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng, để lại những thành công và bài học kinh nghiệm quý báo cho những người làm báo hôm nay.

 • Giới thiệu sách “Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập”

  Tạp chí CSND - Văn hóa truyền thông góp phần bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao những giá trị nhân văn của truyền thống văn hóa Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. Vì vậy, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay; bên cạnh nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí thì nâng cao tính văn hóa của người làm báo là yêu cầu quan trọng, cấp thiết đặt ra cho các cơ quan báo chí, cho mỗi người làm báo và các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông.

 • Ý kiến trao đổi của các đại biểu quốc tế tại Hội thảo khoa học: “Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”

  Tạp chí CSND - Ngày 25/9/2018, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân, Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học: “Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 54 bài tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên công tác tại các trường Công an nhân dân; Học viện Cảnh sát nhân dân; Học viện Biên phòng; cán bộ làm công tác thực tiễn tại Công an các đơn vị địa phương; các bài viết của tác giả các nước Anh, Nhật, Pháp, Úc, Lào và Trung Quốc. Đặc biệt, Hội thảo đã được nghe 04 ý kiến tham luận của đại biểu các nước: Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc về việc bố trí, sử dụng lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở ở nước bạn.

 • Những điểm mới của Tội mua bán người theo Bộ luật Hình sự năm 2015

  Tạp chí CSND - Đứng trước yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; đồng thời, trong bối cảnh hội nhập quốc tế với việc ký kết, phê chuẩn nhiều văn kiện luật pháp quốc tế, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung những quy định mang tính chặt chẽ, cụ thể hơn về tội phạm liên quan đến Tội mua bán người.

 • Hội thảo khoa học: “Bố trí lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”

  Tạp chí CSND - Ngày 25/9/2018, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học: “Bố trí lực lượng chuyên trách đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”. Tham dự chỉ đạo Hội thảo, có đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chủ trì Hội thảo, gồm các đồng chí: Thiếu tướng Lê Đình Nhường - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toản - Phó Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp và Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên - Phó Giám đốc Học viện. Đến tham dự Hội thảo còn có: Đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Trưởng tiểu ban Lý luận Bảo đảm TTATXH, Hội đồng lý luận Bộ Công an; đại diện Lãnh đạo các cục nghiệp vụ; Đại diện Công an các địa phương; đại diện lãnh đạo các nhà trường CAND và Học viện Biên phòng; các vị khách quốc tế là Tùy viên cảnh sát Đại sứ quán các nước: Anh, Nhật, Pháp, Trung Quốc, Nga; đại diện các đơn vị chức năng và đại diện học viên hệ Cao học của Học viện CSND.

 • Những điểm mới về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng

  Tạp chí CSND - Từ ngày 28/8/2018 việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng vi phạm sẽ thực hiện theo Quy định 07-QĐi/TW Quy định xử  kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm. Quy định này thay thế Quy định số 263-QĐi/TW, ngày 08/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm. Sau đây là một số điểm mới trong công tác xử lý kỷ luật tổ chức Đảng theo Quy định 07-QĐi/TW, cụ thể:

 • Giới thiệu Sổ tay “Thuật ngữ Tiếng Anh Cảnh sát thực hành - Common Police English Terms”

  Tạp chí CSND - Với ý tưởng xây dựng một tài liệu tham khảo mang tính ứng dụng cao dành cho lực lượng Cảnh sát Việt Nam, Học viện CSND đã phối hợp với Cảnh sát Bang New South Wales, Australia tổng hợp và xây dựng cuốn sổ tay thuật ngữ “Thuật ngữ Tiếng Anh Cảnh sát thực hành - Common Police Enghlish Terms” nhằm trang bị cho cán bộ Cảnh sát những thuật ngữ tiếng Anh phổ biến.

 • Giới thiệu sách: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

  Tạp chí CSND - Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư là kỷ nguyên công nghiệp lớn lần thứ tư kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên từ thế kỷ XVIII. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể được mô tả như là sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trong linh vực vật lý, kỹ thuật số, sinh học, và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế và ngành công nghiệp. Trung tâm đến cuộc cách mạng này đang nổi lên những đột phá công nghệ trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật, xe tự lái, công nghệ in 3D, và công nghệ nano,công nghệ sinh học, Internet vạn vật, in 3D, và xe tự lái.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10