Thứ Ba, 20/4/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
 • Những điểm mới về nguyên tắc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

  Tạp chí CSND - Ngày 01/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 16/2016/NĐ-CP. Trong đó, nổi bật là những điểm mới về nguyên tắc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng, được quy định tại Điều 6 Nghị định 132, cụ thể là:

 • Những quy định về quản lý, sử dụng kinh phí giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được áp dụng kể từ ngày 01/11/2018

  Tạp chí CSND - Ngày 13/9/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 85/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

 • Vai trò của lực lượng Công an nhân dân với công tác tuyên giáo của Đảng

  Tạp chí CSND - Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; lượng lượng Công an nhân dân đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

 • Những điểm mới về các hình thức tổ chức quản lý chương trình, dự án nguồn vốn ODA

  Tạp chí CSND - ODA là hình thức hợp tác phát triển của Chính phủ các nước phát triển, các tổ chức quốc tế với các nước đang phát triển hoặc chậm phát triển thông qua các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay với điều kiện ưu đãi.

 • Giới thiệu sách “Quản lý và khai thác di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập”

  Tạp chí CSND - Quản lý và khai thác di sản văn hóa là hoạt động bảo tồn và khai thác những giá trị văn hóa tiêu biểu, tốt đẹp của đất nước. Bên cạnh đó, quản lý và khai thác di sản văn còn phục vụ mục tiêu giáo dục, hình thành các nhân cách văn hóa và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, là những nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững.

 • Những quy định pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

  Tạp chí CSND - Ngày 29/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 • Giới thiệu sách “Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”

  Tạp chí CSND - Cùng với sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học và công nghệ, các quốc gia đang phải đối mặt với rất nhiều cơ hội và thách thức do toàn cầu hóa mang lại. Nguồn nhân lực đã trở thành một tài sản quý nhất, quan trọng nhất và quyết định nhất cho sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một quốc gia nào. Chính vì vậy, đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam cần chú trọng đến sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

 • Từ ngày 12/10/2018, thương nhân Trung Quốc được dùng tài khoản bằng VND tại chi nhánh ngân hàng biên giới

  Tạp chí CSND - Ngày 28/8/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

 • Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Nhà lãnh đạo luôn hết lòng vì dân

  Ngày 6/10/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.

 • Giới thiệu sách “Hồ Chí Minh - Con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc”

  Tạp chí CSND - Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quá trình vừa học tập vừa hoạt động cách mạng; học tập để hoạt động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. Đã có rất nhiều học giả và sử gia đã dành nhiều thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về Hồ chí Minh; nhiều tác phẩm sách, báo, văn học… viết về Người; trong đó, có cuốn sách “Hồ Chí Minh - Con người và thời đại dấu ấn trong lòng dân tộc”, Tạp chí Cảnh sát nhân dân trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 • Những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân

  Tạp chí CSND - Ngày 4/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Nghị định này thay thế Nghị định 178/2013/NĐ-CP và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2018.

 • Giới thiệu sách “Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh”

  Tạp chí CSND - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà báo và phương pháp sáng tạo báo chí là vấn đề lớn, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí là một nội dung quan trọng, một thành tố không thể tách rời trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng, để lại những thành công và bài học kinh nghiệm quý báo cho những người làm báo hôm nay.

 • Giới thiệu sách “Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập”

  Tạp chí CSND - Văn hóa truyền thông góp phần bảo vệ quyền lợi thiêng liêng của dân tộc và bản sắc văn hóa dân tộc; đề cao những giá trị nhân văn của truyền thống văn hóa Việt Nam trong quá khứ và hiện tại. Vì vậy, trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu, rộng hiện nay; bên cạnh nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí thì nâng cao tính văn hóa của người làm báo là yêu cầu quan trọng, cấp thiết đặt ra cho các cơ quan báo chí, cho mỗi người làm báo và các cơ sở đào tạo báo chí - truyền thông.

 • Ý kiến trao đổi của các đại biểu quốc tế tại Hội thảo khoa học: “Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”

  Tạp chí CSND - Ngày 25/9/2018, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Hội đồng lý luận Bộ Công an phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân, Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học: “Bố trí lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 54 bài tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên công tác tại các trường Công an nhân dân; Học viện Cảnh sát nhân dân; Học viện Biên phòng; cán bộ làm công tác thực tiễn tại Công an các đơn vị địa phương; các bài viết của tác giả các nước Anh, Nhật, Pháp, Úc, Lào và Trung Quốc. Đặc biệt, Hội thảo đã được nghe 04 ý kiến tham luận của đại biểu các nước: Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc về việc bố trí, sử dụng lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở ở nước bạn.

 • Những điểm mới của Tội mua bán người theo Bộ luật Hình sự năm 2015

  Tạp chí CSND - Đứng trước yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người; đồng thời, trong bối cảnh hội nhập quốc tế với việc ký kết, phê chuẩn nhiều văn kiện luật pháp quốc tế, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung những quy định mang tính chặt chẽ, cụ thể hơn về tội phạm liên quan đến Tội mua bán người.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10