Thứ Năm, 21/3/2019
Hotline: 0966538999. Email: quangcaotccsnd@gmail.com
 • Những điểm mới trong Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) còn gây nhiều tranh cãi

  Tạp chí CSND - Trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) vừa qua, mặc dù về cơ bản đã được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề đang được đưa ra xem xét, bàn luận chưa thống nhất. Trong đó, nổi lên ba nội dung lớn, cụ thể:  

 • Quy định bảo vệ người tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018

  Tạp chí CSND - Luật Tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/ 2019. Luật đã quy định khung pháp lý chặt chẽ, chi tiết trình tự, thủ tục cần thiết để bảo vệ người tố cáo.

 • Thời hiệu thừa kế, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế theo Bộ luật Dân sự năm 2015

  Tạp chí CSND - Bộ luật Dân sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 đã quy định cụ thể về thời hiệu thừa kế, thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện thừa kế cụ thể như sau:

 • Thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra trong Công an nhân dân theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

  Tạp chí CSND - Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự đã quy định rõ ràng và đầy đủ các nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; theo đó, tổ chức điều tra hình sự phải bảo đảm 04 nguyên tắc sau: Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm sự chỉ đạo, chỉ huy tập trung thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, phân công, phân cấp rành mạch, chuyên sâu và được kiểm soát chặt chẽ; cơ quan điều tra cấp dưới chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan điều tra cấp trên, cá nhân chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về hành vi, quyết định của mình; chỉ cơ quan, người có thẩm quyền quy định trong Luật này mới được tiến hành hoạt động điều tra hình sự.

 • Giới thiệu cuốn sách: "Phương pháp định tội danh với 538 Tội Danh Trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017"

  Tạp chí CSND - Trong tố tụng hình sự, hoạt động định tội danh có vai trò rất quan trọng, nó là trọng tâm mà các hoạt động tố tụng khác hướng tới. Vấn đề định tội danh tuy không được quy định cụ thể thành một quy trình trong Bộ luật Tố tụng hình sự, nhưng về pháp lý thì tất cả các hoạt động tố tụng hình sự thực chất là để chứng minh tội phạm, người phạm tội và xử lý người phạm tội theo những tội danh được quy định cụ thể trong Bộ luật Hình sự.

 • Giới thiệu giáo trình: “Lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân”

  Tạp chí CSND - Giáo trình do TS. Vũ Khắc Tiệp (chủ biên) và tập thể tác giả cùng tham gia biên soạn. Giáo trình hoàn thành và được ban hành theo Quyết định số 28/QĐ-T32-NCKH, ngày 04/01/2017 của Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; được in, xuất bản tháng 02 năm 2017 tại Trung tâm Lưu trữ & Thư viện - Học viện Cảnh sát nhân dân​.  

 • Giới thiệu giáo trình: “Luật tổ chức Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân”

  Tạp chí CSND - Để phục vụ công tác dạy - học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, thực hiện chỉ tiêu, chương trình công tác năm học 2017 - 2018. Khoa luật của Học viện Cảnh sát nhân dân đã giao nhóm tác giả biên soạn giáo trình “Luật tổ chức Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân”. Giáo trình do PGS.TS Nguyễn Đức Phúc (chủ biên) và tập thể tác giả tham gia biên soạn.

 • Giới thiệu Giáo trình: “Quản lý hành chính nhà nước và Kỹ thuật nghiệp vụ hành chính”

  Tạp chí CSND - Giáo trình: “Quản lý hành chính nhà nước và Kỹ thuật nghiệp vụ hành chính”, được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo, đã được Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phê duyệt. Giáo trình phục vụ cho hoạt động giảng dạy - học tập của giảng viên và học viên chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, hệ Vừa làm vừa học, tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Giáo trình do PGS.TS Trần Hải Âu và TS. Hồ Đăng Dự (chủ biên) và tập thể tác giả cùng tham gia biên soạn.

 • Giới thiệu giáo trình: “Quản lý trật tự công cộng”

  Tạp chí CSND - Giáo trình do TS. Hoàng Ngọc Bình và TS. Phạm Văn Minh (chủ biên) và tập thể tác giả cùng tham gia biên soạn. Giáo trình được hoàn thành, in, xuất bản tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Lưu trữ & Thư viện - Học viện CSND.

 • Giới thiệu cuốn sách: "Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự" (BLHS được sửa đổi, bổ sung năm 2017)

  Tạp chí CSND - Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có nhiều điểm mới so với Bộ luật Hình sự năm 1999. Lần pháp điển này được sửa đổi mang tính toàn diện, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, kế thừa, phát triển các quy định còn phù hợp của Bộ luật Hình sự cũ; bổ sung những quy định mới để giải quyết những vướng mắc, bất cập đang đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, các quy định trong Bộ luật Hình sự năm hiện hành còn thể hiện sự đổi mới quan niệm về tội phạm và hình phạt, về cơ sở của trách nhiệm hình sự, về chính sách xử lý đối với một số loại tội phạm và loại chủ thể phạm tội đồng thời nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến phòng, chống tội phạm.

 • Giới thiệu giáo trình: “Luật Cư trú và Quản lý cư trú đối với công dân”

  Tạp chí CSND - Giáo trình do PGS.TS. Trần Hải Âu (chủ biên) và TS. Đinh Thế Cát (tham gia chỉnh lý). Giáo trình được hoàn thành, in, xuất bản tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Lưu trữ & Thư viện - Học viện CSND.

 • Giới thiệu giáo trình: “Luật khiếu nại, tố cáo”

  Tạp chí CSND - Giáo trình do PGS.TS. Trần Hải Âu (Chủ biên) và tập thể tác giả cung tham gia biên soạn. Giáo trình được hoàn thành, in, xuất bản tháng 6 năm 2018 tại Trung tâm Lưu trữ & Thư viện - Học viện CSND.

 • Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biện pháp pháp luật trong bảo vệ an ninh Quốc gia

  Tạp chí CSND - Biện pháp pháp luật là một trong những biện pháp cơ bản trong công tác Công an, là biện pháp nền tảng, xuyên suốt trong quá trình bảo vệ an ninh Quốc gia. Biện pháp pháp luật có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại với các biện pháp khác trong bảo vệ an ninh Quốc gia. Do vậy, mỗi biện pháp, kể cả biện pháp pháp luật chỉ có thể phát huy giá trị, tác dụng một cách cao nhất nếu được kết hợp áp dụng một cách đồng bộ, linh hoạt với các biện pháp khác.

 • Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

  Tạp chí CSND - Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV đã diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 24/11/2017. Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn, phát hành tài liệu “Đề cương báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV” phục vụ công tác tuyên truyền. Dưới đây, Tạp chí CSND xin giới thiệu nội dung Đề cương này.

 • Hội thảo tham gia ý kiến các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73

  Tạp chí CSND - Ngày 19-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nghiên cứu - trao đổi