Thứ Ba, 20/4/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
 • Giới thiệu giáo trình: “Luật tổ chức Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân”

  Tạp chí CSND - Để phục vụ công tác dạy - học tại Học viện Cảnh sát nhân dân, thực hiện chỉ tiêu, chương trình công tác năm học 2017 - 2018. Khoa luật của Học viện Cảnh sát nhân dân đã giao nhóm tác giả biên soạn giáo trình “Luật tổ chức Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân”. Giáo trình do PGS.TS Nguyễn Đức Phúc (chủ biên) và tập thể tác giả tham gia biên soạn.

 • Giới thiệu Giáo trình: “Quản lý hành chính nhà nước và Kỹ thuật nghiệp vụ hành chính”

  Tạp chí CSND - Giáo trình: “Quản lý hành chính nhà nước và Kỹ thuật nghiệp vụ hành chính”, được biên soạn trên cơ sở chương trình khung đào tạo, đã được Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phê duyệt. Giáo trình phục vụ cho hoạt động giảng dạy - học tập của giảng viên và học viên chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội, hệ Vừa làm vừa học, tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Giáo trình do PGS.TS Trần Hải Âu và TS. Hồ Đăng Dự (chủ biên) và tập thể tác giả cùng tham gia biên soạn.

 • Giới thiệu giáo trình: “Quản lý trật tự công cộng”

  Tạp chí CSND - Giáo trình do TS. Hoàng Ngọc Bình và TS. Phạm Văn Minh (chủ biên) và tập thể tác giả cùng tham gia biên soạn. Giáo trình được hoàn thành, in, xuất bản tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Lưu trữ & Thư viện - Học viện CSND.

 • Giới thiệu cuốn sách: "Bình luận những điểm mới của Bộ luật Hình sự" (BLHS được sửa đổi, bổ sung năm 2017)

  Tạp chí CSND - Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có nhiều điểm mới so với Bộ luật Hình sự năm 1999. Lần pháp điển này được sửa đổi mang tính toàn diện, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, kế thừa, phát triển các quy định còn phù hợp của Bộ luật Hình sự cũ; bổ sung những quy định mới để giải quyết những vướng mắc, bất cập đang đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, các quy định trong Bộ luật Hình sự năm hiện hành còn thể hiện sự đổi mới quan niệm về tội phạm và hình phạt, về cơ sở của trách nhiệm hình sự, về chính sách xử lý đối với một số loại tội phạm và loại chủ thể phạm tội đồng thời nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến phòng, chống tội phạm.

 • Giới thiệu giáo trình: “Luật Cư trú và Quản lý cư trú đối với công dân”

  Tạp chí CSND - Giáo trình do PGS.TS. Trần Hải Âu (chủ biên) và TS. Đinh Thế Cát (tham gia chỉnh lý). Giáo trình được hoàn thành, in, xuất bản tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Lưu trữ & Thư viện - Học viện CSND.

 • Giới thiệu giáo trình: “Luật khiếu nại, tố cáo”

  Tạp chí CSND - Giáo trình do PGS.TS. Trần Hải Âu (Chủ biên) và tập thể tác giả cung tham gia biên soạn. Giáo trình được hoàn thành, in, xuất bản tháng 6 năm 2018 tại Trung tâm Lưu trữ & Thư viện - Học viện CSND.

 • Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biện pháp pháp luật trong bảo vệ an ninh Quốc gia

  Tạp chí CSND - Biện pháp pháp luật là một trong những biện pháp cơ bản trong công tác Công an, là biện pháp nền tảng, xuyên suốt trong quá trình bảo vệ an ninh Quốc gia. Biện pháp pháp luật có mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại với các biện pháp khác trong bảo vệ an ninh Quốc gia. Do vậy, mỗi biện pháp, kể cả biện pháp pháp luật chỉ có thể phát huy giá trị, tác dụng một cách cao nhất nếu được kết hợp áp dụng một cách đồng bộ, linh hoạt với các biện pháp khác.

 • Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

  Tạp chí CSND - Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV đã diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 24/11/2017. Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn, phát hành tài liệu “Đề cương báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV” phục vụ công tác tuyên truyền. Dưới đây, Tạp chí CSND xin giới thiệu nội dung Đề cương này.

 • Hội thảo tham gia ý kiến các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73

  Tạp chí CSND - Ngày 19-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. 

 • 34 loại tội phạm mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2018

  Tạp chí CSND - Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 gồm 426 điều, nhiều hơn BLHS 1999 tới 82 điều. Và với việc xây dựng các quy định phù hợp, đáp ứng thực tiễn khách quan cần quy định một số loại tội phạm mới, trong số 82 điều có quy định tới 34 tội danh mới so với BLHS 1999.

 • Vai trò của giả thuyết điều tra trong điều tra vụ án hình sự

  Tạp chí CSND - Điều tra, khám phá tội phạm là quá trình nhận thức vụ án đã xảy ra trong quá khứ, đó là cả một quá trình, từ chưa rõ ràng, đầy đủ, chính xác đến rõ ràng, đầy đủ, chính xác, và nó chỉ rõ ràng, đầy đủ khi tất cả các tình tiết của vụ án được làm rõ toàn bộ. Để làm rõ toàn bộ vụ án trong quá trình điều tra cần phải xây dựng các giả thuyết (giả thuyết điều tra) để giải thích tất cả những tình tiết chưa rõ của vụ án để đảm bảo tính toàn diện, tính đầy đủ của hoạt động điều tra,.

 • Hội nghị quốc tế về “Lấy lời khai trong điều tra dựa trên giả thuyết vô tội”

  Tạp chí CSND - Ngày 27/10/2017, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức hội nghị quốc tế về “Lấy lời khai trong điều tra dựa trên giả thuyết vô tội”. Chương trình được tổ chức dưới hình thức hội nghị bàn tròn quốc tế để thảo luận học thuật về chủ đề lấy lời khai dựa trên suy đoán vô tội trong điều tra hình sự. Ngôn ngữ sử dụng trong hội nghị hoàn toàn bằng tiếng Anh.

 • Xu thế tội phạm trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa

  Tạp chí CSND - Toàn cầu hóa là một quá trình lâu dài, là một xu thế khách quan, có tác động đến tất cả các mặt của đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Toàn cầu hóa có nhiều tác động tích cực và tiêu cực đến tất cả quốc gia trên toàn thế giới. Toàn cầu hóa thúc đẩy sự phát triển và xã hội hóa các lực lượng sản xuất đưa lại sự tăng trưởng kinh tế cao cho tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng tác động đến nhiều mặt, hoạt động và đời sống con người trở nên kém an toàn, từ an toàn kinh tế, tài chính; văn hóa, xã hội; môi trường và an toàn chính trị. Một trong những vấn đề đó là sự hình thành và phát triển của tội phạm.

 • Hội thảo khoa học “Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu trên đường thủy”

  Tạp chí CSND - Ngày 15/9/2017, Học viện CSND phối hợp với Cục Điều tra chống lậu - Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu trên đường thủy”. Đồng chủ trì Hội thảo là Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND và đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; TS. Nguyễn Phi Hùng, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; TS. Quách Đăng Hòa, Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện nghiên cứu thuộc Tổng cục Hải quan; đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về buôn lậu; đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Về phía Học viện CSND có Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

 • Tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân

  Tạp chí CSND - Xây dựng lực lượng CAND về chính trị tư tưởng có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, quyết định bản chất cách mạng của CAND. Định hướng công tác giáo dục chính trị tư tưởng bảo đảm cho CAND vững mạnh về chính trị là cơ sở để tiến hành các hoạt động nghiệp vụ của mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10