Thứ Hai, 20/9/2021
Hotline: 02466615539. Email: tccsnd@hvcsnd.edu.vn
Cảnh sát nhân dân Việt Nam: “Mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”

Quay ngược thời gian về mùa thu lịch sử năm 1945, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân được ra đời: Ở Bắc Bộ có Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát; ở Trung Bộ có sở Trinh sát và ở Nam Bộ có Quốc gia tự vệ cuộc (bao gồm cả lực lượng Trinh sát và Cảnh sát). Và ngay sau khi được thành lập, trong bối cảnh đất nước trong tình thế hiểm nghèo, “ngàn cân treo sợi tóc”, các tổ chức Cảnh sát trong cả nước đã phối hợp với nhau, vượt qua những khó khăn ban đầu, bằng trí lực và lòng quả cảm của mình hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị đầu tiên, trấn áp các đối tượng và tổ chức phản ánh cách mạng, khắc phục tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự trị an ở các thành phố, thị xã, góp phần bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan, công sở. Đến ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 23/SL-LCT hợp nhất các Sở Cảnh sát, Sở Liêm phóng thành Việt Nam Công an vụ. Đây là mốc son lịch sử quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngành Công an đã thành lập Ban Công an tiền phương nằm trong Hội đồng cung cấp mặt trận để trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch. Các tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát nhân dân ngày nay như: Trị an hành chính, Cảnh sát xung phong, Công an trật tự... đã cùng các lực lượng vũ trang khác thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu chống càn, diệt tề trừ gian, bài trừ các tệ nạn xã hội... đồng thời, khám phá, đập tan nhiều âm mưu phá hoại của các thế lực phản động, thù địch, bảo vệ trật tự, trị an vùng căn cứ kháng chiến và bảo đảm an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, phục vụ bảo vệ an toàn các chiến dịch, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi hoàn toàn. Minh chứng là thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954 đã buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, hòa bình lập lại ở miền Bắc.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, một thời kỳ cách mạng mới mở ra “Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và tiếp tục chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Ở hậu phương miền Bắc, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã cùng quân dân miền Bắc bảo vệ vững chắc các tuyến giao thông huyết mạch, các khu công nghiệp, kho tàng và tài sản xã hội chủ nghĩa, tài sản của nhân dân. Đặc biệt với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam thân yêu”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát đã lên đường chi viện cho khắp các chiến trường miền Nam. Trong đó, chỉ tính riêng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đã lên đường chi viện cho miền Nam và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào chiến thắng lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Kết thúc các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã sát cánh, hiệp đồng chặt chẽ cùng lực lượng An ninh nhân dân nhanh chóng tiếp quản và tích cực lập lại trật tự xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, ổn định đời sống của nhân dân ở các tỉnh, thành phố vừa mới giải phóng. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cũng như liên hệ mật thiết với nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tích cực đổi mới các mặt công tác, các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi để đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, bảo vệ thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Đặc biệt khi đất nước bước vào thời kỳ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã chủ động, sáng tạo, triển khai có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tiếp tục mở rộng quan hệ song phương, đa phương trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm; tập trung làm tốt công tác nắm tình hình cả ở trong nước, ngoài nước để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi phạm tội. Cụ thể: Lực lượng Cảnh sát giao thông kiên cường bám chốt, bám đường suốt ngày đêm với quyết tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy mưu trí, dũng cảm, không quản ngại hy sinh, gian khổ, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, cứu chữa tài sản của Nhà nước, tài sản và tính mạng của nhân dân. Lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước về Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp với mục tiêu cao nhất là giáo dục, cải tạo người phạm tội; tạo điều kiện cho họ sửa chữa lỗi lầm, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống trở thành người có ích cho xã hội... Đặc biệt, nhằm góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, trật tự, phục vụ có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả các cấp, các ngành dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Gương mẫu đi đầu trong cải cách hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc; tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ... Với những kết quả đáng ghi nhận ấy, lực lượng Cảnh sát nhân dân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 9 Huân chương Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát nhân dân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác...

Tuy nhiên, trong thời gian tới, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật; quá trình hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, trên lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội sẽ xuất hiện những loại tội phạm mới như: Tội phạm an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm môi trường... và không ít những vấn đề xã hội mới phát sinh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân cần giải quyết như: Tệ nạn tham nhũng, lãng phí, nhận hối lộ, tư lợi cá nhân, ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Trước tình hình đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ cần tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; vận dụng có hiệu quả những bài học quý đã được đúc rút trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung, của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng; không ngừng đổi mới các biện pháp, nội dung hoạt động. Đặc biệt, cần căn cứ vào chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như chức năng cụ thể của từng lực lượng để chủ động phân tích, nắm bắt, đánh giá đúng tình hình, tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an những chủ trương, quyết sách có tính chiến lược, những phương án bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phù hợp, từ đó làm giảm tội phạm và số người phạm tội, đặc biệt là các tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng... Đồng thời cần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân; kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân. Chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, thiếu sót làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng Công an; từ đó có tiếp tục cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc để thực sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

57 năm qua, Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã trở thành một lực lượng ưu tú, nòng cốt, một bộ phận quan trọng của lực lượng Công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn sáng ngời phẩm chất truyền thống “Tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân”, thể hiện bản chất tốt đẹp, nhân cách cao cả của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Vinh dự và tự hào về truyền thống vẻ vang lớp lớp thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân hôm nay sẽ tiếp tục phát huy trang sử vàng truyền thống, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trịnh Quang Đô

Văn phòng Học viện, Học viện CSND

Nguyễn Thị Hải Anh

Tạp chí CSND, Học viện CSND

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất